You are here

Salary Employment Outlook 2018

การคาดการณ์การจ้างงานในประเทศไทยปี 2018


สำหรับผู้ว่าจ้าง: รายงานการคาดการณ์การจ้างงานประจำปี 2561 ของ Michael Page แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านเงินเดือนในประเทศไทย ซึ่งช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่าฐานเงินเดือนของคุณเป็นไปตามค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ รายงานยังได้มุ่งเน้นไปที่ทักษะที่เป็นที่ต้องการ และตามติดโอกาสสำคัญสำหรับการจ้างงานในประเทศไทยอีกด้วย

สำหรับผู้ที่กำลังหางาน: ติดตามอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนของคุณเมื่อเทียบกับเงินเดือนโดยเฉลี่ยในประเทศไทยในปีนี้ แล้วอ่านคำแนะนำของเราในการเจรจาต่อรองเรื่องเงินเดือนก่อนหารือเกี่ยวกับการขึ้นค่าแรงครั้งถัดไปของคุณ

 

ดาวน์โหลดรายงานการคาดการณ์การจ้างงานในปี 2018


แนวโน้มการจ้างงานในประเทศไทย*
 

01-professional

3 ผู้สมัครระดับมืออาชีพ

คือจำนวนผู้สมัครโดยเฉลี่ยที่ผู้ว่าจ้างจะทำการสัมภาษณ์ก่อนตัดสินใจรับเข้าทำงาน

02-months

1-2 เดือน

เป็นระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ผู้ว่าจ้างใช้ในการคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นt

03-rounds

2-3 รอบ

ของการสัมภาษณ์ที่ผู้สมัครจะได้รับจากบริษัทก่อนได้รับการคัดเลือกเข้ารับตำแหน่งงาน

*แนวโน้มการจ้างงานเหล่านี้อ้างอิงจากข้อมูลของ Michael Page ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา.